Основна школа

Сви креирани наставни материјали, електронски курсеви и софтверски пакети су јавно доступни и могу бити корисни како наставницима, тако и студентима, ученицима и свим осталим заинтересованим корисницима.

 • thumbnail

  Платформа Завршни испит садржи задатке из математике и српског језика намењене ученицима који се спремају за полагање завршног испита. Посебно прилагођени задаци пружају могућност ученицима обухваћеним инклузијом да користе ИКТ и унапреде своје знање. Платформа би требало да утиче на то да ученици савладају препреке које их спречавају да остваре самосталност и континуитет у раду.

 • thumbnail

  Платформа „еЗбирка“ представља електронску збирку задатака из математике за основну школу. Сви задаци су груписани по разредима, областима и наставним јединицама. Платформа je креирана тако да пружа могућност да наставници на једноставан начин могу и сами да креирају питања и задатке, те је осим наставника математике, могу користити и наставници на другим предметима.

 • thumbnail

  Циљ ГеоГебра Центра Београд је унапређење наставе математике, стручно усавршавање наставника математике, као и подстицање смишљене имплементације дидактицког материјала који је направљен коришћењем ГеоГебра пакета. Сви наши материјали су јавно доступни како наставницима, тако и ученицима.

 • thumbnail

  Eлектронска платформа за интерактивно учење веб програмирања кроз пажљиво осмишљење курсеве. Намењена је пре свега ученицима основних и средњих школа и за циљ има да ученицима приближи савремене технологије које се користе у свету веб програмирања.

 • thumbnail

  Електронска платформа за интерактивно учење програмског језика Пајтон.

 • thumbnail

  Образовни сајт који презентује математичке теме са циљем да повећа интересовање и мотивацију ученика у процесу учења. Видео материјали покривају цео 5. разред и део 6. разреда, компактни су, кратки, подељени, по потреби, у више кратких видео материјала и не садрже превелики број примера и задатака. Све видео материјале наставници могу користи и на самом часу у школи.

Средња школа
 • thumbnail

  Платформа садржи задатке из математике и српског језика намењене ученицима који се спремају за полагање пријемног испита. Задаци су груписани по областима и нивоима и смештени су у базу података. Ученици имају могућност да испитују своје знање радећи самосталне пробне тестове пријемног испита, као и да вежбају задатке из одређене области и са одређеног нивоа.

 • thumbnail

  Циљ ГеоГебра Центра Београд је унапређење наставе математике, стручно усавршавање наставника математике, као и подстицање смишљене имплементације дидактицког материјала који је направљен коришћењем ГеоГебра пакета. Сви наши материјали су јавно доступни како наставницима, тако и ученицима.

 • thumbnail

  Eлектронски курс за интерактивно учење програмског језика C#. Намењенe је ученицима 3. разреда гиманзије и за циљ има да на интерактиван и занимљив начин ученицима приближи свет програмирања.

 • thumbnail

  Eлектронска платформа за интерактивно учење веб програмирања кроз пажљиво осмишљење курсеве. Намењена је пре свега ученицима основних и средњих школа и за циљ има да ученицима приближи савремене технологије које се користе у свету веб програмирања.

 • thumbnail

  Електронска платформа за интерактивно учење програмског језика Пајтон.

Факултет
 • thumbnail

  Платформа садржи задатке из математике и српског језика намењене ученицима који се спремају за полагање пријемног испита. Задаци су груписани по областима и нивоима и смештени су у базу података. Ученици имају могућност да испитују своје знање радећи самосталне пробне тестове пријемног испита, као и да вежбају задатке из одређене области и са одређеног нивоа.

 • thumbnail

  Циљ ГеоГебра Центра Београд је унапређење наставе математике, стручно усавршавање наставника математике, као и подстицање смишљене имплементације дидактицког материјала који је направљен коришћењем ГеоГебра пакета. Сви наши материјали су јавно доступни како наставницима, тако и ученицима.

 • thumbnail

  Moodle систем Математичког факултета, Универзитета у Београду студентима обезбеђује централну тачку за приступ наставним материјалима, интеракцију са наставницима и другим студентима, предавање домаћих задатака, рађење тестова, и друге активности.

 • thumbnail

  Пројекат отвореног кода који би заменио комерцијални МАТЛАБ - један од најкоришћенијих програма који се примењује за разна математичка израчунавања. Идеја је да се кроз QЛаб пројекат искористе сви потенцијали Математичког факултета, како студената рачунарских смерова и модула, тако студената теоријске и примењене математике.

 • thumbnail

  Eлектронска платформа за интерактивно учење веб програмирања кроз пажљиво осмишљење курсеве. Намењена је пре свега ученицима основних и средњих школа и за циљ има да ученицима приближи савремене технологије које се користе у свету веб програмирања.

 • thumbnail

  Електронска платформа за интерактивно учење програмског језика Пајтон.

Преквалификација
 • thumbnail

  Eлектронска платформа за интерактивно учење веб програмирања кроз пажљиво осмишљење курсеве. Намењена је пре свега ученицима основних и средњих школа и за циљ има да ученицима приближи савремене технологије које се користе у свету веб програмирања.

 • thumbnail

  Електронска платформа за интерактивно учење програмског језика Пајтон.

 • thumbnail

  Eлектронски курс за интерактивно учење програмског језика C#. Намењенe је ученицима 3. разреда гиманзије и за циљ има да на интерактиван и занимљив начин ученицима приближи свет програмирања.

Радна група за образовни софтвер

Циљ радне групе за образовни софтвер је унапређење наставе математике, рачунарства и информатике, кроз развој електронских платформи, стручно усавршавање наставника као и креирање електронских материјала за радионице и наставу. Радна група за образовни софтвер такође спроводи и подржава истраживања везана за наставу математике, рачунарства и информатике, и утицај примене интерактивних наставних садржаја са циљем да побољшају наставне и развојне активности.

Фотографије са презентација

Учитавање...