еВидео математика


7. разред

7.1 РЕАЛНИ БРОЈЕВИ
7.2 ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА
7.3 ЦЕЛИ И РАЦИОНАЛНИ АЛГЕБРАСКИ ИЗРАЗИ
7.4 МНОГОУГАО
7.5 ЗАВИСНЕ ВЕЛИЧИНЕ И ЊИХОВО ГРАФИЧКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ
7.6 КРУГ
  • 7.6.1 Централни и периферијски угао круга
  • 7.6.2 Обим круга и дужина кружног лука
  • 7.6.3 Површина круга. Површина кружног исечка и кружног прстена
  • 7.6.4 Обим и површина сложених фигура у равни
7.7 СЛИЧНОСТ
  • 7.7.1 Размера дужи. Пропорционалне дужи
  • 7.7.2 Сличност троуглова
  • 7.7.3 Примена сличности троуглова